BİLİMSEL PROGRAM


10:00-10:30

AÇILIŞ

Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

10:30-11:15

DİJİTAL KONSEY: BAŞARILI DİJİTAL SAĞLIK EKO SİSTEMİ NASIL OLUŞTURULUR?

Oturum Başkanları:
Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili
Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü


Expert Konsey:
Erhan Akdoğan, TUSEB Başkanı 
Mustafa Paç Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü 
Muzaffer Değertekin, Türk Kardiyoloji Derneği Gelecek Başkanı 
Nurettin Yiyit, İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi


Öğrenim Hedefi: Büyük verinin sağlıktaki kullanım alanları ile ilgili farkındalık oluşturulması, ekosistem oluşturularak multidisipliner iş birliği imkanlarının artırılması, verinin teknik standartlarının oluşturulması.
11:15-11:30 ARA / REKLAM KUŞAĞI
11:30-12:15

SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM


Oturum Başkanları: Mehmet Emin Kalkan, Ahmet İlker Tekkeşin
Expert Konsey:
İnanç Çakıroğlu, Turkcell Teknoloji, Yapay Zeka, Veri Bilimi ve Analitik Çözümler Direktörü 
Mehmet Kul, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü
Erdoğan Çetinkaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan


Öğrenim Hedefi: Ülkemiz sağlık sektöründe ki dijital dönüşüm hedefleri ve bunun için yapılan çalışmaların sağlık sunumuna etkileri, bundan sonra yapılması gerekenler kamu, özel sektör ve akademi temsilcileri ile tartışılması
12:15-12:30 ARA / REKLAM KUŞAĞI
12:30-13:00
UYDU SEMPOZYUM 1
Soru ve Cevaplarla Kalp Yetersizliğine Diüretik Tedavisi

Moderatör: İbrahim Halil Tanboğa
Konuşmacı: Özlem Yıldırımtürk
13:00-13:30 KURS 2
YAPAY ZEKA

Konuşmacı: Hüseyin Üvet
13:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:45

DİJİTAL ÇAĞDA BİLİMSELLİK KRİTERLERİ DEĞİŞİYOR MU?


Oturum Başkanları: Bilgin Timuralp, Dilek Ural
14:00-14:15 Bilimsellik yayın sayısına göre mi, sitasyon sayısına göre mi? (H-indexi, i10 indeksi ve diğerleri)
Meral Kayıkçıoğlu
14:15-14:30 Referanslanma indeksleri nedir? Dergilerin referanslanma indeksleri hangi kriterlere göre belirlenir? Açıklamalı Publon, Web of Science, Scholar One, EndNote
Gizem Kayan Tekaüt
14:30-14:45 Twitter'ın bilimsel ortamdaki yeri
Levent Pay
14:45-15:00 STAND ALANI (YAPAY ZEKA VE YENİ TEKNOLOJİLER AKTİVİTE ZAMANI)
15:00-15:45

BRAIN STORMING - KARDİYOLOJİ


Oturum Başkanları: Dursun Aras, Ömer Kozan
Expert Konsey: Can Yücel Karabay, Mehmet Ballı, Hüseyin Ayhan, Ahmet Kaya


Konu: CTSN çalışması
Konuşmacı: Selim Topçu


Öğrenim Hedefi: Kalp kapak hastalıkları, hipertansiyon Koroner sendromlar alanında güncel önemli çalışmalar metodolojik ve istatistiksel olarak değerlendirilip, çalışma sonuçları ve potansiyel klinik sonuçları tartışılacaktır.
15:45-16:00 ARA / REKLAM KUŞAĞI
16:00-16:45

GİRİŞİMCİLİK 101

Expert Konsey: Melis Soylu, Ayhan Olcay, Çağrı Gülümser, Eren Ömer Tekeli, Sabina Babayeva


16:00-16:20 Bir startup hikayesi, Ömer Özkan
16:20-16:40 Avukatlıktan girişimciliğe uzanan yol, Ozan Yaltı

Öğrenim Hedefi: Start-up serüvenlerinde fikir aşamasından başlayarak yavaş yavaş büyümelerine tanıklık eden girişimcilere kulak vereceğimiz bu oturumda, onların tecrübelerini dinleyerek ilham almaya çalışacağız.
16:45-17:30 ARA / REKLAM KUŞAĞI
17:30-19:00 ÖDÜL TÖRENİ
DİJİBEST   

Ahmet İlker Tekkeşin, Dijital Sağlik ve Biyoinformatik Derneği Başkanı
Serkan Öztürk, Turkcell Cio
Fatih Yedikardeş, Daiichi Sankyo Gm
Emin Fadillioğlu, Eczacibaşi İlaç Sanayi Ceo
Çağri Maraşli, Bayer Kardiyovasküler İş Birimi Lideri
Nazlican Işitman, Trpharm
09:00-09:45

OTURUM 5
YAPAY ZEKA MI? ARTIRILMIŞ ZEKA MI?


Oturum Başkanları: Merva Soluk Tekkeşin, Kaan Orhan
Expert Konsey: Murat Gezer, Caner Çanak, Nurullah Akkaya, İbrahim Şevki Bayrakdar


Öğrenim Hedefi: Çalışma hayatında insan ve makine işbirliği olarak tanımlayabileceğimiz 'artırılmış zeka' kavramı ile son on yılda her sektöre hızlı bir giriş yapan 'yapay zeka' kavramının karşılaştırılması ve insanların yaratıcılığını, verimliliğini ve inovasyon yeteneğini artıracak ortak çalışma modellerinin tartışılması.
09:45-10:00 ARA / REKLAM KUŞAĞI
10:00-10:45

OTURUM 6
GİRİŞİMCİLİK HİKAYELERİ

Oturum Başkanları: Orhan Çömlek, Teknopol CEO’su
İlker Köse, Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü

10:00-10:20 Albert Health, Recai Serdar Gemici
10:20-10:40 CranioCatch - İbrahim Şevki Bayraktar
10:40-11:20

BRAIN STORMING 2
KARDİYOLOJİ


Oturum Başkanı: Serdar Sevimli, Teyyar Gökdeniz
Expert Konsey: Murat Çap, Uğur Aksu, Yavuz Karabağ, Oğuzhan Birdal


Konu: Flower MI Çalışması
Konuşmacı: Emrah Erdoğan


Öğrenim Hedefi: Koroner girişimlerde IVUS/FFR kullanımı (FLAVOUR çalışması)
11:20-11:30 ARA / REKLAM KUŞAĞI
11:30-12:15

KURS 1
BİR AKADEMİSYENİN BİLGİSAYAR İLE İMTİHANI

Konuşmacı: Taylan Akgün

12:15-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:45

OTURUM 7
DOKTORLAR VE YAPAY ZEKA MÜHENDİSLERİ BULUŞUYOR


Expert Konsey: Songül Varlı, Bülent Değertekin, Göksel Çinier, Şahika Betül Yaylı, Nur Pınar Zencirci


Öğrenim Hedefi: Sağlıkta yapay zekanın rolü ve kullanımı gün geçtikçe artarken, etkin bir ekosistemin olmazsa olmazları yapay zeka mühendislerinin ve doktorların birbirlerinden beklentileri tartışılacaktır.
13:45-14:00 ARA / REKLAM KUŞAĞI
14:00-14:45

KURS 3
Yayın Tipleri ve Makale Yazma Kursu

Konuşmacı: Özlem Yıldırımtürk, Mert İlker Hayıroğlu

14:45-15:00 STAND ALANI (YAPAY ZEKA VE YENİ TEKNOLOJİLER AKTİVİTE ZAMANI)
15.00-15:45

BRAIN STORMING 3
NEFROLOJİ


Oturum Başkanları: İbrahim Halil Tanboğa, Yunus Erdem,
Expert Konsey: Can Yücel Karabay, Gülsüm Özkan, Tolga Yıldırım, Bernas Altıntaş


Konu: SPYRAL HTN-ON MED Çalışması
Konuşmacı: Süleyman Çağan Efe


Öğrenim Hedefi: Hipertansiyon tedavisinde renal denervasyon: kanıtlar ışığında neredeyiz?
15:45-16:00 ARA / REKLAM KUŞAĞI
16:00-16:45

OTURUM 8
GENÇ DİJİTALİST OTURUMU


Oturum Başkanları: Sedat Kalkan, Turgay Seferli
Expert Konsey: Eren Ömer Tekeli, Nur Pınar Zencirci, Cemre Karabacak, Alper Eriç


Öğrenim Hedefi: Hastalıkların keşfedilmesi ve tedavi metotları geliştirilmesi için hesaplamalı biyoloji ve simülasyon teknikleri üzerine bir derleme sunumu. Blockchain teknolojisinin tanıtımı, başarılı örneklerinin incelenmesi, sağlık alanında blockchain kullanımına genel bakış ve sektörde yaratacağı potansiyel değişimin tartışılması.
16:45-17:30

BRAIN STORMING 4
KARDİYOLOJİ


Oturum Başkanları: Ertuğrul Okuyan, Teyyar Gökdeniz
Expert Konsey: Emre Aslanger, Çağlar Emre Çağlıyan, Günhan Demir, Hakan Taşolar


Konu: SODIUM-HF Çalışması
Konuşmacı: Ali Karagöz


Öğrenim Hedefi: SODIUM-HF çalışmasında kalp yetersizliği hastalarında tuz tüketimi mit mi? Realite mi?
17:30-18:00

Kapanış
Konuşmacı: Can Yücel Karabay

GRUP A 09:00-10:10

BAŞKAN: GÖKSEL ÇİNİER

SS-001 Sistemik Sklerozda Subklinik Ateroskleroz Varlığının Değerlendirilmesi
İDRİS BUĞRA ÇERİK

SS-002 Stabil Koroner Arter Hastalığı İle Akut Koroner Sendrom Arasındaki Ayrımda Yeni Bir Biyobelirteç: Tiyoller
ASLAN ERDOĞAN

SS-003 Stabil Koroner Arter Hastalarında Koroner Kollateral Gelişimi İle Tiyol Seviyesi Arasındaki İlişki
EYÜP ÖZKAN

SS-004 Perikardiyosentez Yapılan Hastaların Sağ Kalımı İle Nütrisyonel Durumu Arasındaki İlişki
MEHMET RASİH SONSÖZ

SS-005 Onkolojik Hastalarda Diyabet Ve Fdg İle Ölçülen Miyokardiyal Metabolizma Arasındaki İlişki
SERDAR ALTINDAĞ

SS-006 CHADSP2A2RC Skorunun Kontrast İlişkili Böbrek Hasarını Öngörmede Kullanılabilirliği
FATİH YILMAZ

SS-007 Covid-19 Tanılı Hastalarda Platelet/Hemoglobin Ve Platelet/Lenfosit Oranlarının Troponin Yüksekliği İle İlişkisi
FERHAT IŞIK

SS-025 Stemi Hastalarında Yeni Bir Mortalite Belirteci: CHADS-P2A2RC Risk Skoru
SEDAT KALKAN

10:10-10:20 ARA / REKLAM KUŞAĞI
GRUP B 10:20-11:30

BAŞKAN: MERT İLKER HAYIROĞLU

SS-008 Türk Kardiyoloji Dergilerinde Yayımlanan Makalelerde Örneklem Büyüklüğü Analizinin Değerlendirilmesi
FATİH KAHRAMAN

SS-009 Gençlerde Sabah Kan Basıncı Değişkenliği Hipertansiyonu Öngördürebilir Mi?
MEHMET ÇELİK

SS-010 Hipertansif Covid-19 Hastalarında Bun/Albümin Oranının Hastane İçi Mortalite Üzerine Etkisi
ÖNDER BİLGE

SS-011 Klinisyen Hekimlerin E-Nabız Kullanım Alışkanlıklarının Araştırılması
AKİF BAYYİĞİT

SS-012 Endovasküler Veya Cerrahi Revaskülarizasyon İle Tedavi Edilen Akut Bacak İskemi Hastalarında Crp-Albümin Oranının Uzun Vade Sonlanımlar Üzerine Etkisi
MUHAMMED SÜLEYMANOĞLU

SS-013 Koroner Yavaş Akım İle Kardiyak-Elektrofizyolojik Denge İndeksi Arasındaki İlişki
ABDURRAHMAN AKYÜZ

SS-014 Kronik Kalp Yetmezliği Olan Hastaların Covıd-19 Aşılanma Durumları, Aşı İlgili Tereddütlerinin İncelenmesi
UĞUR KÜÇÜK

11:30-11:40 ARA / REKLAM KUŞAĞI
GRUP C 11:40-12:50

BAŞKAN: SEDAT KALKAN

SS-015 Stemı Hastalarında Vitamin B12 Ve Folik Asit Düzeyleri
MEHMET ŞAHİN ADIYAMAN

SS-016 Simülasyon İle Üretilen Veri Setlerinde Makine Öğrenimi Algoritmalarının Performansı
SENEM KOC

SS-017 Stabil Koroner Arter Hastalarında Gensini Skoru İle Frontal Qrs-T Açısı, Tp-E Aralığı Ve Tp-E/Qt Oranının Koroner Arter Hastalığının Ciddiyeti İle İlişkisi
EMİNE ALTUNTAŞ

SS-018 Akut Koroner Sendrom Sonrası Dijital Takip İle Standart Takibin Sekonder Sonlanımlar Açısından Karşılaştırılması: Literatürün Meta-Analizi
TUFAN ÇINAR

SS-019 Diyabetik Hastalarda Sağ Ventrikül Sistolik Fonksiyonlarını Etkileyen Faktörler
FLORA ÖZKALAYCI

SS-020 Radiyal Anjiyografi Öncesinde Diltiazemin İnfüzyon Olarak Verilmesinin Radiyal Spazma Etkisi
MEHMET FATİH YILMAZ

SS-021 Yüksek Trigliserit-Glikoz İndeksinin Nstemı Hastalarında Uzun Süreli Takipte Prognozla İlişkisi
EMİNE ALTUNTAŞ

SS-022 Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezlikli Hastalarda Mortalite Azaltıcı İ Laçları Kullanma Sıklıkları
ÇAYAN ÇAKIR

SS-023 Diyabetik Retinopati İle Sol Atrial Sistolik Fonksiyonların İlişkisi
MEHMET SAYGI

SS-024 Diyabetik Hastalarda Fibrinojen/Albümin Oranı İle Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlarının İlişkisi
ALİ KARAGÖZ